Om Løvås Barnehage

Løvås barnehage er en liten privat barnehage på Gamlegrendåsen nord i Gamlegrendåsen skolekrets.

Barnehagen består av en avdeling med barn fra 1-5 år.