Vil du søke plass hos oss?

For å søke om plass hos oss i Løvås barnehage må du søke gjennom Kongsberg kommune sin hjemmeside.

Vi har for tiden 1 ledig plass